Kærlighedens Land - Tønder Weddings: Formelle dokumenter
Ægteskabserklæring

For at kunne udfylde ægteskabserklæringen skal I begge have et CPR-nr. og NemID, og I skal kunne anvende selvbetjeningsløsningen.

Hvis kun én af jer har et CPR-nr., ringer I blot til Vielsesafdelingen på 74 92 92 92, så sender vi blanketten “Ægteskabserklæring” til jer.

For at gøre det så nemt for jer som muligt, findes ægteskabserklæringen både på dansk, tysk og engelsk.

Udstedelse af prøvelsesattest

Herefter undersøger kommunen, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden. Gør I det, udsteder de en prøvelsesattest.

Hvis I skal giftes hos kommunen, bliver prøvelsesattesten ikke udleveret.

Hvis I skal giftes udenfor kommunen, i en kirke eller i et godkendt trossamfund, får I udleveret en prøvelsesattest, som I skal aflevere til vielsesmyndigheden.

I skal dog være opmærksomme på, at prøvelsesattesten kan blive for gammel. Den udløber nemlig fire måneder efter, at den er udstedt. Men det er formodentlig heller ikke noget problem for jer – I kan sikkert slet ikke vente med at sige ’ja’ til hinanden.

kvist-break

Hvordan bliver vi viet på rådhuset?

Vielserne foretages enten af borgmesteren eller af en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det.

I Tønder  foregår vielserne som regel i Den Gamle Amtsrådssal, Jomfrustien 8, overfor rådhuset. Hvis I ønsker, at vielsen skal foregå et andet sted end i Amtsrådssalen, kan borgmesteren tillade det. Vi ønsker nemlig, at jeres dag skal være JERES. Vielserne foregår primært torsdag og fredag i åbningstiden.

En vielse skal overværes af to vidner. I bestemmer naturligvis selv, om I selv medbringer vidner, eller om kommunen skal stille vidner til rådighed for jer. Vi er her for at hjælpe jer.

Straks efter vielsen får I udleveret jeres vielsesattest.

Vigtigt: Hvis I ønsker at blive gift i en anden kommune, end den I bor i, skal I selv henvende jer til denne kommune og aftale et vielsestidspunkt, før I udfylder ægteskabserklæringen.

Vi bor i udlandet og vil gerne giftes i Tønder Kommune

Hvis I bor i udlandet, kan I selvfølgelig stadig blive gift i Tønder Kommune, som danner de perfekte rammer om en fantastisk dag i kærlighedens tegn. For at blive gift her i Tønder Kommune skal I blot indsende de nødvendige dokumenter og en kvittering på, at I har betalt gebyr på 850 DKK (115 EUR) per par for sagsbehandlingen. Skriv venligst begge efternavne i betalingsteksten.

Vielser i Tønder Kommune sker primært torsdag og fredag.

Vi er begge danske statsborgere

Hvis I begge er danske statsborgere, skal vi bruge en attest fra din nuværende bopæl med civilstatus: ugift, fraskilt, enke eller enkemand. Hvis du har boet i flere forskellige lande, skal vi som udgangspunkt bruge en attest fra hvert land.

Hvis du er skilt i udlandet, skal vi bruge en kopi af din skilsmissedom. Du skal samtidig også sikre dig, at din skilsmisse er registreret i CPR.

Hvis du er blevet enke/enkemand, skal vi bruge en kopi af dødsattesten. Hvis din ægtefælle døde, mens du boede i Danmark, skal vi bruge en kopi af skifteretsattest med bevis for boets deling.

En af os er udenlandsk statsborger

Hvis én af jer er udenlandsk statsborger, skal den danske statsborger blot se under ”Begge er danske statsborgere”

For den udenlandske statsborger: Vi skal bruge en attest fra din nuværende bopæl med civilstatus: ugift, fraskilt, enke eller enkemand. Hvis du har boet i flere forskellige lande, skal vi som udgangspunkt bruge en attest fra hvert land.

  • Hvis du er nordisk statsborger, skal vi bruge et kopi af dit pas.
  • Hvis du ikke er nordisk statsborger, skal vi bruge en kopi af dit pas samt eventuel dokumentation for lovligt ophold.
  • Hvis du er skilt i udlandet, skal vi bruge din skilsmissedom.
  • Hvis du er blevet enke/enkemand, skal vi bruge dødsattesten.
  • Hvis du som dansk statsborger skal giftes med en person fra tredjelande, skal I begge underskrive erklæringen herunder og sende den til os sammen med de øvrige dokumenter.

Erklæring – Dansk version

Erklæring – Engelsk version

Erklæring – Tysk version

Hvis dokumenterne fra udlandet ikke er på tysk eller engelsk, skal de oversættes. Vi skal dog se dokumenterne både på originalsproget og i oversættelse. I denne forbindelse er det vigtigt at nævne, at oversættelsen skal foretages af en godkendt oversætter.

Når vi har behandlet jeres dokumenter, aftaler vi en vielsesdato.

To dage før selve vielsen skal I begge møde personligt hos os og vise de originale dokumenter og pas med bevis for eventuelt lovligt ophold. Vi sender jer en mail eller et brev med tid og sted, så I ved præcis, hvor og hvornår dette møde skal finde sted.

Gebyr for prøvelse

Der er et prøvelsesgebyr på 850 DKK – cirka 115 EUR – per par. I bedes indbetale beløbet i euro, ellers modtager Tønder Kommune ikke det fulde beløb på grund af bankgebyr.

Bankforbindelse:

SYDBANK, FLENSBORG (Tyskland)
Kontoindehaver: Tønder Kommune
Registreringsnummer: 21510600
Kontonummer.: 1000536538

eller

IBAN-nummer: DE95215106001000536538
BIC-kode/SWIFT-adresse: SYBKDE22

Genudstedelse af vielsesattest

Hvis I har mistet jeres vielsesattest eller af anden grund har brug for en nyudstedt vielsesattest, skal I blot kontakte den myndighed, der har viet jer. Vi kan dog kun udstede en ny vielsesattest, hvis I er blevet viet i Tønder Kommune.

Navneændring på bryllupsdagen

I kan tage hinandens mellem- og efternavne. I skal søge om navneændringen ved at bruge selvbetjeningsløsningen “Navneændring på bryllupsdagen”.

Ansøgningen skal sendes senest 15 dage før datoen for vielsen, hvis I ønsker det nye navn på vielsesattesten. Op til 3 måneder efter vielsen er navneændring gratis.

Offentlige myndigheder, der trækker oplysninger fra CPR, fx SKAT, får automatisk besked om jeres navneændring.

Søg om navneændring

Billeder fra Instagram

Besøg os på instagram og brug #tonderweddings til at dele dit bryllup i Tønder Kommune.

[wdi_feed id=”1″]